Labraunda

Well_House_and_Terrace_Wall_eng.html
 

Çeşme Yapısı ve Çeşme Terası Duvarı

Anıtlar: Andron B ve Andron C terasları ile Doğu Stoa

    Doğuya, Andron B’nin kuzeyine doğru ilerleyince sağda, andronun kuzey duvarına bitişik bir dizi oda görülür. Andronun duvarlarına organik olarak bağlanmayan duvarlarıyla bu odaların Bizans dönemine ait olduğu düşünülüyor. Merdivenlerden Andron B’nin kuzeydoğu köşesine inince sol tarafta doğuya doğru uzanan bir istinat duvarı göreceksiniz. Bu duvarın orta kısmında bir çeşme yapısı yer alır.

    Çeşme yapısının sade mermerden Dor üslubunda başlıklara sahip üç tane kısa gnays sütunu vardır. Sütunlar arasında alçak bir korkuluk ve arkasında da bir su havuzu yer alır. Çeşme yapısının iki yanında uzanan istinat duvarı MÖ 4. yüzyıl işçiliğine sahiptir ama çeşme yapısı Hellenistik dönemde görülen bir tipte olup olasılıkla MÖ 2. yüzyılda eklenmiştir. Ancak istinat duvarının batı ucu, muhtemelen Hekatomnosoğulları dönemine, yani MÖ 4. yüzyıla ait merdivenin alt basamağı üzerine oturduğundan akla şöyle bir düşünce geliyor: Bu 4. yüzyıl duvarı, aslında çeşme yapısının arka duvarının da gerisindeyken buraya taşınmış olabilir. Bu durumda, çeşme yapısının neden 4. yüzyıl duvarıyla mükemmel şekilde hizalanmadığı da açıklığa kavuşmuş olur.

Çeşme Yapısı.

    Belki de bu duvar orijinalde çeşme yapısının arka duvarına paraleldi. Bu sava göre istinat duvarı 12–13 metre daha kuzeyde bulunan Tapınak Terasının istinat duvarıyla paralel hale getirilmek üzere taşınmış olabilir; böylece, MS 2. yüzyılda inşa edilen Çeşme Stoası (no. 13) için uygun dikdörtgen bir teras elde edilmiştir.

Çeşme Terası duvarının güneybatıdan görünüşü.

Foreword_tr.html