Labraunda

Well_House_Stoa_eng.html
 

Çeşme Stoası

Anıtlar: Andron B ve Andron C terasları ile Doğu Stoa

    Çeşmenin yer aldığı istinat duvarının doğu ucuna geri dönüp birkaç adım yamaçtan yukarı çıkıldığında çeşmenin gerisindeki terasa ulaşılır. Çeşme Stoası diye adlandırdığımız bu teras Tapınak Terasına devam etmeden önce kısa bir duraklama için uygundur. Çeşme Terası istinat duvarının birkaç metre kuzeyinde bir sıra gnays sütun duruyor.

    Bu sütunlar güneye bakan bir Roma dönemi stoasına aittir. Ancak, bu sütunların gerisinde yükselen Tapınak Terasının istinat duvarı bu stoanın arka duvarı işlevine sahip. Ayrıca Tapınak Terasında bulunan mimari bloklar aynı istinat duvarının MS 2. yüzyılda inşa edilen ve kuzeye bakan başka bir stoanın stylobat temeli olarak da kullanıldığını göstermiştir. Bu durumda karşımızda iki katlı bir stoa yer alıyor: gnays sütunlara sahip alt kat güneye bakarken, üst kat kuzeye bakıyordu. Sütun dizisinin ardında nerdeyse hiç kazı çalışması yapılmadı. Dolayısıyla içte, üst katı ve çatıyı destekleyecek bir başka sütun dizisi veya başka tür destekler olup olmadığı bilinmiyor. Bunun yanı sıra üst katın hem kuzeye hem de güneye açık olup olmadığı konusunda da bilgiye sahip değiliz.

Çeşme Stoası. Doğudan görünüş.

Foreword_tr.html