Labraunda

Tombs_eng.html
 

Kutsal alanın dışındaki kalıntılar

Mezarlar

Nekropolisin sayısal ve niteliksel zenginliği olduğu kadar,  devam eden modern yol çalışmaları ve yağmacılardan kaynaklanan mezarların tahribatı dikkate alınarak, L. Karlsson nekropolis çalışmalarına öncelik vermeye karar verdi.

  Üç nokta bu nekropolisi dikkate değer kılmaktadır. Her şeyden önce, bu nekropolis kent kontekstinin aksine, Anadolu’da kutsal alan ile yakınlığı ve özellikle ilişikliği ile bilinen tek erken ( M.Ö. 5. yüzyılın ortasından) nekropolisdir. Ikinci olarak, erken Klasik dönemden başlayan, Geç Roma ve Erken Bizans dönemleri kapsayan period içinde gömme işlemi kesintisizdir. Son olarak, bölgenin çevresinde veya üzerinde modern konutu olmayışı ile iyi korunmuş az sayıda nekropolis’den biridir. Böylelikle Labraunda nekropolisinin geniş ölçüde çalışılması ve Swedish Excavations and Research at Labraunda’nın yeni cildinde (İstanbul’daki İsveç Araştırma Entitüsü tarafından yayınlanan) basılması gerektiğine karar verildi. Basım iki bölüme ayrılacaktır: ilk bölüm eserlerin teknik ve yapısal analizleri (mimari, zanaatçılık, topografi, kronoloji içeren) olacaktır; ikinci bölüm, kültsel aktivite, gömü adetleri ve kutsal alanın mezarlardan gelen kanıtlara dayanan tarihsel gelişimi üzerine tartışma olacaktır.


    Nekropolis başta Milas’dan Labraunda’ya ve Alinda üzerindeki kutsal yolu takip eden geniş bir alana oturmaktadır. İlk mezarlar dağın eteğine ve son yapılanlar kutsal alanının kuzeyinde Alinda ‘ya doğru yol boyunca bir kaç kilometre boyunca yerleştirilmiştir. Nekropolisin kapsamlı bir çalışmasını sunmak için incelemeler hem sistematik yüzey araştırmaları hem de gömü yapılarının kazılmasını içeriyor. Şu anda toplam kaydedilen mezar sayısı 80’dır.

    2007'den beri Labraunda’da ki kazı ve araştırmaların yeni bölümü tapınakla ilişkilenen nekropolis’in keşfi ile açıldı. Çalışmalar, doktora tezini 2005 yılında Karia mezarları üzerine gerçekleştiren Oliver Henry tarafından yönetildi. Labraunda nekropolisi çalışmaları yeni değildir; çalışmalar 1949 yılında Paul Åström, tapınak alanı etrafındaki mezarları kayıt altına alırken başlatılmıştır. Bu çalışma hiçbir zaman tamamlanmamış olmasına rağmen, o zaman en az 39 mezar kaydedilmiştir. Araştırma 2005 yılında Lars Karlsson tarafından devam ettirildi.  Mezar yapılarının tekrar sayımı ile birçoğu Åström’un ilk yüzey araştırmasından bilinen (özellikle Milas’dan Labraundaya giden yol’un 1960’da genişletilmesi ile bazıları tahrip edilmiş gözüken ) 52 mezar saptandı. Nekropolisin sayısal ve niteliksel zenginliği olduğu kadar,  devam eden modern yol çalışmaları ve yağmacılardan kaynaklanan mezarların tahribatı dikkate alınarak, L. Karlsson nekropolis çalışmalarına öncelik vermeye karar verdi.

Kaya mezar lahdi.

Foreword_tr.html