Labraunda

Tetraconch_bath_eng.html
 

Tetraconch Hamamı

Bu yapı kutsal alanın güneybatı köşesinde yer almaktadır. 2007 yılında yapılan bir ön araştırma sırasında bu bölgedeki ana yerleşimin Geç Antik Dönem ve Erken Ortaçağ'a tarihlendirebileceği anlaşılmıştır. Bu tahmin tetrakonkhosun mimari özellikleri ile yapının güneyinde keşfedilen ve 6. yüzyıla tarihlendirilen mermer bir amboya dayanmaktadır. Hıristiyan ayin eşyasının keşfi, bu bölgenin Geç Antik dönemde bir Hıristiyan merkezi olabileceğine işaret etmektedir. Plan tipini de göz önüne alarak, tetrakonkhos yapının  bir dönem vaftizhane olarak kullanıldığını düşünmek mümkündür. Bu yapı 2008 yılında kazılmış ve ilk yapım evresinde bir geç dönem  Roma hamamı olduğu saptanmıştır.

Tetraconch, doğudan.

   Muhtemelen başka odalarla hizalanmış bu yapının önemli olmayan boyutları, özel mülkiyete ait olabileceğini işaret eder. At nalı biçiminde ve her biri planda bir dairenin üçte ikisi olan apsisler, belli ki bireysel kullanım için tasarlanmıştı. 5. yüzyılın sonları ile 6. yüzyılın başlarına tarihleyabileceğimiz ikinci yaşam evresinde, hypocaust çanak çömlek parçaları ve diğer atıklarla doldurulmuş ve böylece hamamın ısıtma işlevi tamamen kaybolmuştur. Mermer yıkanma teknelerinden biri bu ikinci evrede dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. İkinci yaşam evresinde yapının işlevinin ne olduğu sorusunu cevaplamak hala mümkün değildir; cocciopesto zemin sadece doğu apsiste korunmuştur. Bununla beraber, aynı bölgede bulduğumuz ve 6. yüzyıla tarihlenen ambonun aynı terasta yer aldığını düşündüğümüz bir kiliseye ait olması mümkündür ve ambo için önerilen tarih tetrakonkhosun yeniden yapım evresiyle aynı döneme denk gelir. Tetrakonkhos 6. yüzyıla ait bir Hıristiyanlık bina kompleksinin parçası olabilir mi? Gelecekteki kazı çalışmaları bize bu sorunun cevabını elbette verecektir.

Kutsal alanın dışındaki kalıntılar

Foreword_tr.html