Labraunda

Terrace_House_eng.html
 

Teras Evi

Anıtlar: Andron B ve Andron C terasları ile Doğu Stoa

        Andron B’nin arkasındaki alanda, Zeus Tapınağının hemen güneyinde Teras Evi dediğimiz yapı yer alır. Bu yapının güney duvarındaki iki kapı açıklığından girilen koridordan dört ayrı odaya geçilmektedir. Bu odalardan üçüne bugün çatı yapılmış ve kazı ekipmanı ile buluntuların saklandığı depo olarak kullanılmaktadır.


    Teras Evi, olasılıkla hazine dairesi veya depolama amacıyla MÖ 4. yüzyılda inşa edilmiştir. Yapının düz çatısı Tapınak Terasının bir parçasıydı. Görünüşe göre bu çatı Hellenistik dönemde çökmüş ve içerisi molozla dolmuştu – ki, bu durum Tapınak Terasının bu kısmının statiğini olumlu yönde etkilemiş olabilir.


Yapının doğudaki kapısında dar bir merdiven yukarıdaki terasa erişimi sağlıyordu; onun da sağında ikinci bir dar merdivenin izleri yer alıyor. Daha batıda, batıdaki kapının ilerisindeki dar merdivenler 1960’larda kazı ekibi tarafından Andron A’ya erişim amacıyla inşa edilmiştir, yani Antik değildir!

Teras Evi’nin güneybatıdan görünüşü.

Foreword_tr.html