Labraunda

Stadion_eng.html
 

Kutsal alanın dışındaki kalıntılar

Stadion

    1960 yılında kutsal alanın güneybatısında atletizm yarışlarının yapıldığı bir stadiona ait kalıntılar saptanmıştır. Ancak sizleri uyarmamız gereklidir: stadion henüz turistlerin ziyaretine uygun hale getirilememiştir ve yapının iki ucunu birden görmek mümkün değildir çünkü doğu yarısının bir kısmı yayla mezarlığı olarak kullanılmakta ve mezarlık ile doğu uç arası ise yoğun şekilde dikenli çalılarla kaplıdır. Stadionun batı ucu kutsal alanın yaklaşık 300 metre güneybatısında yer alır ve kutsal alandan buraya gitmek için Tapınak Terasının hemen kuzeyinden geçen patikadan batı yönünde 200 metre kadar ilerlemek sonra da yamaç aşağı giden patikadan güneybatıya doğru ilerlemek gereklidir.

Stadionun doğu ucunun istinat duvarı. Doğudan görünüş.

Böylece Stadionun batı ucuna ulaşırsınız. Eğer Stadiona ana yoldan gelmek isterseniz, ören yeri girişinin yaklaşık 300 metre batısında taşlık geniş bir patikayı kuzeye doğru takip ederek, 100 metre kadar sonra Stadionun orta kısmına ulaşmış olursunuz. Yapının yüksek doğu ucunun yüksek istinat duvarı, ören yeri girişine 150 metre kala, yoldan da görülebilmektedir. Eğer bu uca gitmek isterseniz belki de en iyisi yoldan buraya doğrudan tırmanmaktır.

     Stadionun uçlarını bulmak diğer kısımlarına göre daha kolaydır. Burayı ziyaret etmek şu açıdan önemli olabilir: Labraunda Stadionu, Anadolu’da her iki uçtaki başlama blokları ele geçmiş tek stadiondur. Bloklar arası mesafe 170 metreden biraz daha fazladır ama bu değer yalnızca yaklaşık bir değerdir çünkü bloklar asıl yerlerinde değildir ve hepsi alt üst olmuştur. Muhtemelen aynı anda 14 atlet yan yana yarışabiliyordu. Yarış pistinin kuzeyinde izleyicilerin oturması için kayadan oyulmuş alçak oturma sıralarına ait izler görülebiliyor. Stadionun ne zaman inşa edildiği sorusuna gelince, burası muhtemelen Maussollos’un hükümdarlığının sonlarına doğru, yani MÖ 350’lerde, yıllık şenlikler bir-iki günden dörtbeş güne uzatıldığı zaman kullanılmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren atletizm yarışlarının şenliklere dâhil olduğunu anlıyoruz.

Foreword_tr.html