Labraunda

Spring_houses_eng.html
 

Kutsal alanın dışındaki kalıntılar

Pınar Çeşmeleri

    Mylasa’dan gelen Kutsal Yolun çeşitli yerlerinde küçük pınar çeşmeleri inşa edilmişti. Kutsal geçitlere katılanlar buralarda soluklanıp su içebiliyordu. Alinda’ya giden yol üzerinde de bu tür çeşmeler bulunmuştur. Pınar çeşmelerinin cepheleri kesme taşla inşa edilmiş, gerisinde ise kaynayan suyun toplandığı bir havuz yer almaktadır. Son yıllarda kutsal alanın çevresinde ve Kutsal Yol boyunca yapılan yüzey araştırmalarında 32’den fazla pınar çeşmesi saptanmıştır. Bunlardan birini, Milas’a dönerken ören yerinin girişinden birkaç yüz metre sonra yolun sağında görebilirsiniz.

Kargıcak’ta bir pınar çeşmesi.

Foreword_tr.html