Labraunda

Spring-House_eng.html
 

Anıtlar: Tapınak Terası

Pınar Çeşmesi

    Tapınak Terasının doğu ucundan birkaç adım daha doğuya gidilirse soğuk ve billur gibi suya sahip kaynağın aktığı Pınar Çeşmesi yapısına ulaşılır. Kutsal alanın çevresinde ve Mylasa’dan gelen Kutsal Yol boyunca buna benzeyen ve görünüşe göre Antik çağdan kalma çok sayıda pınar çeşmesi saptandı. Böylesi basit yapıları kesin tarihlemek mümkün olmasa bile en azından birkaçının Hekatomnosoğulları zamanından olması muhtemeldir. Uzaktan bile rahatlıkla görülen yarık kayanın hemen altından kaynayan bu pınarın Labraunda’daki orijinal kültün doğuş yeri olduğu düşünülüyor.

Foreword_tr.html