Labraunda

South_Propylon_eng.html
 

    Kutsal alana İdrieus (hd. MÖ 351–344) tarafından tamamen mermerden inşa ettirilen bir giriş binasından (propylon) geçilerek giriliyordu. 10.53 metre genişliğinde ve 11.45 metre derinliğindeki bu giriş yapısına Güney Propylon diyoruz. Yan duvarlar arasında her iki cephesinde de 5.40 metre yüksekliğinde ikişer İyonik sütun bulunuyordu. Yapının ortasındaki duvarda üç kapı açıklığı yer alıyordu.

Güney Propylon

Güney Propylonun kuzeybatıdan görünüşü.

Güney Propylonun cephe rekonstrüksiyonu.

(K. Jeppesen 1955)

    Cephelerdeki sütunların üzerinde arşitrav, dentil (dişleme) ve kornişden (geison) oluşan İyonik bir entablatür (saçaklık) vardı. Güneye bakan entablatür üzerindeki yazıttan burayı İdrieus’un yaptırdığını öğreniyoruz. Sütun başlıklarından hiçbiri günümüze gelememiş ama yapının içersinde bir anta başlığını görebilirsiniz. Güneyden propylona çıkan basamakların solunda, güneydoğu antaya ait yazıtlı bir mermer blok dikkati çekiyor. Bu yazıt aslında Kral III. Antiokhos’un bakanı Zeuksis’in MÖ 203 tarihli bir mektubudur. Zeuksis orduya kutsal alanda uygun şekilde davranmasını emrediyor; Labraunda’da askeri kamp kurmak, kapı yapıları veya diğer binalarda hayvan sürüleri toplamak yasaktı.

Anıtlar: giriş alanı

Foreword_tr.html