Labraunda

South_Bath_eng.html
 

Güney Hamamı

Anıtlar: Andron B ve Andron C terasları ile Doğu Stoa

    Andron C’nin hemen güneyinde, henüz kazılmayan Güney Hamamının kalıntıları bulunuyor. Yapının zemin altından ısıtma sistemine (hypocaust) ait bulgulara Andron C’nin güneybatısındaki derin bir çukurda ulaşıldı. Güneye bakan apsisli büyük mekân da dâhil hamamın duvarlarının çoğunun yeri saptanabildi. Mimari vaziyet planı Likya’da 2. ve 3. yüzyıla tarihlenen Tlos ve Patara’daki hamamlara benzemekte. Labraunda’nın Güney Hamamı da bu dönemden veya biraz daha geç bir tarihten olabilir.

Güney Hamamının rekonstrüksiyon planı.

(J. Bild)

Foreword_tr.html