Labraunda

Other_Fortresses_eng.html
 

Kutsal alanın dışındaki kalıntılar

Diğer Kaleler

Fotoğraflar: Burgaz Kale, Tepesar, Ucalan, Kepez

    Labraunda’nın aşağısındaki tepelik arazide beş tane savunma amaçlı kule bulunuştur. Bunlar batıdan itibaren Burgaz Kale, Tepesar Kale, Ucalan Kule, Kepez Kule ve Harap Kuledir. Akropolis Kalesine çıktığınız takdirde Burgaz Kale haricindekileri görebilirsiniz. Bu müstahkem yapıların hepsi birbirinin görecek şekilde konumlanmıştır. Bu kalelerin çoğu muhtemelen Hellenistik dönemin erken evresine aittir çünkü bu dönemde kıyı şeridi ile dağlık iç kesimler arasındaki sınırda yer alan bu bölgeyi iktidar mücadelesi nedeniyle böylesi güvensiz zamanlarda dışarıdan gelen ordulara karşı savunmak için yapıldıkları açıktır.

Burgaz Kalenin güneydoğudan görünüşü.

    Ucalan Kulesi, kutsal alana en yakın olandır ve yaklaşık 800 metre güneybatıda, Kutsal Yolun hemen yukarısındadır. Dikdörtgen biçimli bu kule 9 x 7 metre büyüklüğündedir ve kapı açıklığına sahip bir ayırıcı duvarla iki oda halinde düzenlenmiştir. Bir sonraki kule, kutsal alanın yaklaşık 1.2 km güneyindeki Kepez Kuledir. Büyüklüğü yaklaşık Ucalan kadardır. Üçüncüsü Labraunda’nın yaklaşık 1.9 km güneybatısındaki Tepesar Kaledir. Biraz daha büyük olan Tepesar, kalınca ayırıcı duvarlarla dört oda halinde iç düzenlemeye sahiptir.

    Tepesar’ın daha da güneybatısında, Labraunda’dan yaklaşık 3 km mesafede ise bunların en büyüğü olan ve gerçek bir şatoya benzeyen Burgaz yer alır. Burgaz aralarında bir avlu bulunan iki adet dikdörtgen biçimli yapıya sahiptir. Doğudaki yapı 18.80 x 7.45 metre büyüklüğünde olup üç odalıdır: bir giriş mekânının iki yanında birer mancınık kulesi. Batıdaki yapıda, güneybatıda, 7.45 x 7.70 metre büyüklüğünde bir tane daha mancınık kulesi daha var. Bu kuleye bitişik dizi halinde, toplam 15.10 x 6.20 metre ebatlarında üç oda yer alır. Bunların duvarları yalnızca 0.70 metre kalınlığındadır ama mancınık kulelerinin duvarları 1.25 metre kalınlığa sahiptir. Batıdaki bu üç oda, bu kalede görevli olan askerlerin barınakları olmalıdır. Kuzeydoğu, güneydoğu ve güneybatıdaki kare biçimli odaların her biri 7.45 x 7.70 metre ebatlarında olup, ileri seviyede tasarlanmış savunma amaçlı kulelerdir. Beşinci ve sonuncu kale Harap kalesidir. Labraunda’nın yaklaşık 3 km güneyinde yer alan bu yapıda henüz hiçbir inceleme yapılmamıştır. Bu müstahkem yapıların hiçbiri aynı duvar örgüsüne sahip değildir. Bu beş yapının içinde Burgaz ve Tepesar en iyi işçiliğe sahip olanlardır ve bazıları üç metreden daha uzun bloklar kullanılarak inşa edilmişlerdir. Duvarlarının inşasında, duvar kalınlığını boydan geçen enlemesine konulmuş çok sayıda blok kullanılmıştır. Ayrıca bu enlemesine yerleştirilmiş bloklar 5–10 cm kadar dışa da taşmaktadır. Blokların dış yüzleri rüstik tarzda kaba bırakılmış ve kenarları düzeltilmiştir. Burgaz ve Tepesar Kaleleri, Akropolis Kalesinden daha sofistike durmakta ve daha çok sayıda dışa taşkın enlemesine blok kullanılmıştır. Ucalan ve Kepez’deki kuleler ise kesme taşla değil de poligonal taşlarla inşa edilmiş olup, kullanılan taşlar daha küçüktür. Bu müstahkem yapıların şimdilik, kesin olmayan kabaca tarihlendirmesi şöyledir: İlk önce Akropolisteki kale, sonra Tepesar ve Burgaz kaleleri, en son da Ucalan ve Kepez kuleleri inşa edilmiştir.

Foreword_tr.html