Labraunda

Open_air_cult_area_eng.html
 

Açık Hava Kült Alanı

Kutsal alanın dışındaki kalıntılar

    Anıt Mezarın güneydoğusundaki büyük kayanın ardında kayaya oyulmuş büyük bir niş (1.90 metre genişliğinde, yaklaşık 1.20– 1.30 metre yüksekliğinde ve 0.50 metre derinliğinde) ve çok sayıda küçük niş yer alır. Bunlar muhtemelen adak kabartmaları koymak içindi. Batıdan bu alana girişi sağlayan bir kapıya ait izler bulunmuştur. Bu alanın Ana Tanrıça Kybele’ye ithaf edilen anıtlarla büyük benzerliğe sahip olduğu öne sürülmektedir ancak burada henüz hiçbir kazı çalışması yapılmamıştır.

Açık Hava Kült Alanı. Kuzeyden görünüş.

Foreword_tr.html