Labraunda

Hypostyle_Structure_eng.html
 

Anıtlar: giriş alanı

Hipostil Yapı

    Doğu Propylondan güneydoğuya doğru ilerleyerek, giriş yapılarının dışındaki istinat duvarının doğu ucundaki sütunlu yapıya ulaşılabilir. Kutsal alanın dışında kalan bu küçük yapı Roma dönemine aittir. Henüz kazılmayan bu yapıda üç sıra sütun vardır ve üzeri çatı ile örtülüydü. Burası da bir çeşme yapısı olabilir – böylece Antik çağ ziyaretçileri kutsal alana girmeden önce burada arınabilirdi. Bir başka olasılık ise buranın Plinius ve Aelianus’un sözünü ettiği yılan balıklarının bulunduğu yer olmasıdır. Plinius’a göre “Labraynda Jüpiterinin pınarında yılan balıklarının küpeleri bile var”, ve Aelianus’a göre ise “Zeus’un Labraunda’da kutsal alanında berrak sulu bir pınar var ve buradaki balıkların altın kolyeleri ve yine altından küpeleri var.”

Hipostil Yapının kuzeyden görünüşü.

Foreword_tr.html