Labraunda

How_and_Why_eng.html
 

Çok güzel bir konumda yer alan Labraunda hem iyi korunmuş harabelere sahip hem de muhteşem bir manzaraya. Bir de bunların üstüne eşsiz özellikleri de eklenince Labraunda’yı ziyaret etmek elzem oluyor. En şaşalı günlerinden sonra Antik çağın sonuna kadar nerdeyse hiç değişmeden kalmış bir kutsal alan bulmak çok sıra dışı bir şey. Dolayısıyla bu kutsal alanın en hareketli olduğu MÖ 4. yüzyılda nasıl göründüğünü hayal etmek hiç de zor değil.

Bu ıssız yer haccedilen bir kutsal alan ve eski Karyalıların kutsal merkeziydi. Eski Karyalılar tanrılarının onuruna yapılan ve muhtemelen beş gün süren şenlikler için buraya yılda bir kez yürüyerek gelir, sunakta kurban keser, stadionda atletizm yarışlarına katılır veya oyunları seyreder ve şölen ve kutlamalara katılırdı.

Labraunda’da andron ya da “erkek salonları” adı verilen iki tane eşsiz binada kurban şölenleri yapılırdı. Bu yapılardan biri hâlâ 8 metreye kadar ayaktadır. Başka hiçbir kutsal alanda vadiye bakan büyük pencerelere sahip böylesi geniş ziyafet salonları ya da benzerleri görülmez. Bu salonların her birinde en önemli katılımcılardan 40 kadarı duvarlar boyunca uzanan klinelere (sedir) uzanır, yer içer ve geceleyin de uyur kalırdı. Önemli katılımcılardan belki yüzden fazlası da kutsal alanın doğu kısmındaki stoada yer alan altı yemek salonunda ağırlanırdı. Katılımcıların büyük çoğunluğu muhtemelen çeşitli teraslar üzerinde kurulan geçici barınak veya çadırlarda yerde yiyip içmek ve yatıp uyumak durumunda olmasına karşın Labraunda’daki bu sıra dışı ziyafet tesislerinin benzerleri çoğu antik kutsal alanda bulunmaz.

Labraunda’ya en yakın kent İzmir-Bodrum karayolu üzerinde yer alan Milas’tır (İzmir’e 200 km, Bodrum’a da 46 km mesafede). Labraunda yolu Milas’ın hemen kuzeybatısından kuzeye doğru ayrılan 14 km uzunluğunda bir tali yoldur. 8 km sonra Kargıcak Köyünden geçilir ve sonra yol rampaya sarar. Labraunda deniz seviyesinin 700 metre üzerinde yer alır. Yol asfalt ve dar olmasına karşın yakındaki ocaklardan Güllük Körfezine feldspat taşıyan yoğun kamyon trafiği nedeniyle kısmen bozuk durumdadır. Planlandığı şekilde Milas’ı Aydın’a doğrudan bağlayacak bir yol yapılması durumunda ören yerine ulaşım ileride rahatlayacaktır.

 

Nasıl gidilir, neden gezmeli?

Foreword_tr.html