Labraunda

East_Propylon_eng.html
 

Doğu Propylon

Anıtlar: giriş alanı

    Güney Propylonun 25 metre kadar kuzeydoğusunda, tamamen aynı plana sahip ikinci bir giriş yapısı yer alıyor. Güney Propylon gibi bunun da iki cephesinde anta duvarları arasında ikişer sütun ve ortada üç kapı açıklığına sahip bir duvar bulunuyor. Tarihlenmesini sağlayan yazıtlar bulunmadığından Güney Propylondan daha eski veya daha yeni mi oluğu bilinmiyor ama yine Hekatomnosoğulları tarafından 4. yüzyıl ortasında inşa edildiği düşünülüyor. Burada da Güney Propylondakilere benzer iki anta başlığı görülebilir.

    Labraunda’nın kuzeydoğusunda da bir yola ait izler tespit edilmiştir. Labraunda’nın kuzey ve kuzeydoğusunda uzanan vadideki Alinda ve Alabanda kentlerinden buraya gelen taş döşemeli bir yol bulunduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla, tıpkı Mylasa’dan gelen Kutsal Yolun Güney Propylonda sona ermesi gibi, kuzeyden gelen ikinci bir tören alayı yolu da Doğu Propylonda sona eriyordu.

Doğu Propylonun kuzeybatıdan görünüşü.

Doğu Propylonun rekonstrüksiyon planı.

(K. Jeppesen 1955)

Doğu Propylonuna ait mermer anta başlığı.

Foreword_tr.html