Labraunda

East_Stoa_eng.html
 

Doğu Stoa

Anıtlar: Andron B ve Andron C terasları ile Doğu Stoa

   Andron B’nin 100 metre kadar doğusunda, kutsal alanın doğu sınırında Doğu Stoa yer alır. Kısmen kazılmış olan bu yapı MÖ 4. yüzyılda inşa edilmişe ve Hekatomnosoğullarının büyük inşaat projesinin bir parçasına benziyor.


    44.50 metre uzunluğundaki yapının batıya bakan cephesinde 4 metreden biraz daha yüksek 17 Dorik sütun vardı. Stoa hiçbir zaman tamamlanmadı; tıpkı Dorik Bina gibi Doğu Stoanın sütunlarının yivleri asla oyulmadı.

    Sütunların üzerinde muhtemelen ahşap kirişler vardı ve çatısı kiremit kaplıydı. Kolonatın gerisinde yaklaşık 6.30 x 6.30 metre ebatlarında altı tane kare biçimli oda yer almaktadır ama bu odaların girişleri asimetrik yerleştirilmiştir. Buradan da bu odaların kutsal şenliklerde kurban ziyafetlerinin sunulduğu on birer kline ile donatıldığı anlaşılıyor.

Doğu Stoadaki ziyafet salonunun izometrik perspektifi.

(T. Thieme)

Doğu Stoa cephesi için rekonstrüksiyon önerisi (S. Forsberg). Sağ uç hipotetiktir.

Doğu Stoa kazıları.

Kuzeyden görünüş (1990).

Foreword_tr.html