Labraunda

Doric_Building_eng.html
 

Dorik Bina

Anıtlar: giriş alanı

    Dorik Bina dediğimiz yapı, Güney Propylonun hemen doğusunda kareye yakın dörtgen bir yapıdır. Orijinalde yapının 8.21 metre genişliğindeki kuzeye bakan cephesinde iki yan duvarın arasında dört adet Dorik sütun yer alıyordu. Yapının doğu duvarı bugün görülenden daha da doğudaydı.

Roma döneminde bu yapı Doğu Hamamına dâhil edilmişti. Hamama ait zemin altından ısıtma sistemi hypocaustun bir parçası hemen Dorik Binanın doğusunda bulunuyor. Bu işlemin bir parçası olarak, yapının duvarları ileri taşınmış ve cephedeki sütun sayısı dörtten üçe indirilmişti. Orijinal Dorik entablatür, arşitrav, triglif ve kornişiyle hâlâ kullanılıyordu ve bu entablatüre ait bazı parçalar yapının içinde görülebilir. Yapının içindeki izlerden Roma döneminde burada bir su havuzu bulunduğu anlaşılıyor. Bizans döneminde ise bu yapı, ayinden önce temizlik gibi çeşitli amaçlar için bir su kaynağı olarak kullanılmış olabilir.

Dorik Binanın kuzeyden görünüşü.

Dorik Bina için cephe rekonstrüksiyon önerisi.

(T. Thieme)

    Bu yapı muhtemelen İdrieus tarafından yaptırılmıştı çünkü yapının içinde yer alan bir yazıtlı blok parçasında -OMNΩMY- yazılıdır ve bunun aslında [IΔPIEYΣ EKAT]OMNΩ MY[ΛAΣEYΣ ANEΘHKE vs. (Mylasalı Hekatomnos oğlu İdrieus ithaf etti… vs.) şeklinde bir ifadenin parçası olduğu düşünülüyor. Bu yazıt yalnızca ışık doğru olduğu zamanlar seçilebiliyor. Ancak yapı hiçbir zaman tamamlanamadı; sütunların yivleri asla yapılmadı. Sütunlu ön cephesinin tamamen açık olduğu ve gerisinde başka bir duvar bulunmadığı, bugünkü arka ve yan duvarların orijinal olmadığı ve bu yapının olasılıkla bir çeşme yapısı olduğu düşünülüyor.

Foreword_tr.html