Labraunda

Chronological_table_eng.html
 

Zaman Dizin


MÖ 7. yy ortalarıMÖ 6. yy sonları
MÖ 497ykş. 392 – 330

MÖ 3. – 1. yy


MÖ 3. – 2. yy
ykş. 240ykş. 240-220
MS 1. – 4. yy


MS 1. yy ortalarıMS 1. yy sonuMS 2. yy başıMS 4. yy sonu – 5. yy başı


Labraunda’da şimdiye kadar ele geçen en eski seramik parçalarının tarihi; bu parçalar Zeus Tapınağının doğusundaki Tapınak Terasındaki kazılarda bulundu.


Labraunda’da şimdiye kadar ele geçen en eski mimari parçalarının tarihi; bu parçalar olasılıkla Klasik Zeus Tapınağının öncülüne aittir. Bu zamanda kutsal alan, şimdiki tapınağın doğusunda küçük bir terastan ibaretti.


Labraunda çarpışmasında Persler; Karyalılar, Miletoslular ve müttefiklerini yendi.Kutsal alandaki yapıların çoğunun inşa edildiği Hekatomnosoğulları dönemi: Andron B ve Kuzey Stoa Maussollos (hd. 377–353/2) tarafından; Zeus Tapınağı ve Oikoi Binası, Güney Propylon, Dorik Bina ve de muhtemelen Andron A İdrieus (hd. 351–344) tarafından inşa edildi.


Hellenistik dönem: nerdeyse hiçbir inşaat faaliyeti görülmedi.


Labraunda’nın görünüşe göre babadan oğula geçen ve hayat boyu üstlenilen rahiplik görevi 4. yüzyılın sonlarından itibaren muhtemelen en az 150 yıl boyunca aynı ailenin elindeydi. Başrahiplerin adı Korris ve Hekatomnos idi.


Başrahip Korris, Kral II. Seleukos’a Mylasa’nın kutsal alana ait kutsal araziyi ve gelirleri yasadışı şekilde aldığından şikayet eder.


II. Seleukos’un strategosu ve daha sonra Alinda’nın bağımsız dynastı Olympikhos, Labraunda rahibine karşı Mylasa’nın tarafını tuttu ve sonuçta kutsal alan Mylasa’ya bağlandı.


Roma İmparatorluk dönemi.


Muhtemelen Mylasa’nın zenginlerinden olan Tiberios Klaudios Menelaos Doğu Hamamını inşa ettirdi.


Labraunda’nın eski rahiplerinden Titos Flavios Neon, Doğu Hamamına bir soyunmalık bir de bir verandaya (olasılıkla Oikoi binasının verandasına) yeni bir çatı inşa ettirdi.


Labraunda’nın eski rahiplerinden Poleites, Kuzey Stoanın cephesini tamamen Korint üslubunda sütunlarla yeniden inşa ettirdi.


Antik pagan kültün sonu ve Hıristiyanlık döneminin başlangıcı. Giriş yapılarının arasına bir kilise inşa edildi.

Foreword_tr.html