Labraunda

Built_tomb_eng.html
 

   Bu mezarın kime ait olduğunu bilmiyoruz. Benim düşünceme göre burası İdrieus’un mezarı olamaz çünkü tüm mimari parçalar gnaystandır. İdrieus’un Labraunda’da inşa ettirdiği tüm yapılar ya tamamen ya da ön cepheleri mermerdendir; bu durumda kendi mezarının tamamen gnaystan olması beklenemez. Ancak bu yapının inşa tarihi MÖ 4. yüzyılın ikinci yarısını işaret ettiğinden, Labraunda’da Maussollos ve İdrieus’tan sonraki en önemli şahsiyetler olan rahip ailesinin bireyleri için inşa edilmiş olması daha muhtemeldir. MÖ 240 civarında Kral II. Seleukos’a Mylasa’nın yaptığı haksızlıklardan şikayet eden Korris adlı rahip gibi figürler, Labraunda’nın ve buradaki rahiplerin yüksek statüsüne çok güzel bir örnektir. Korris’in babası da şüphesiz burada rahipti. Hatta Hekatomnosoğullarından sonra ömür boyu burada rahiplik yapan ilk kişi muhtemelen onun büyükbabalarından biriydi ve hatta Korris’in kendisi de burada gömülü olabilir.

Anıt Mezar

Anıt Mezar güney görünüşü.

Kutsal alanın dışındaki kalıntılar

    Kutsal alanın yukarısındaki dik yamaçta yer alan Anıt Mezar, 7.80 metre genişliğinde ve 9.70 metre (öndeki avlusuyla birlikte 13.50 metre) uzunluğundadır. Yamaçta ele geçen bazı gnays mimari parçalar burada düzenlenmiştir. Bu parçalar aslında bu Anıt Mezarın üst yapısına aittir. Mezar odası ve giriş mekânı bindirme tekniğinde tonozla örtülüdür. Mezar odasının üstünde, çatının altında ağırlığı azaltma amaçlı küçük bir oda yer alır. Hem mimari parçaların profilleri hem de tonoz tipi bize MÖ 4. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiğini gösteriyor. Bir zamanlar girişi kapatan büyük gnays blok bugün ön avluda durmaktadır. Giriş mekânında iki yanda birer tane, taş levhalardan oluşturulmuş lahit vardır. Mezar odasında ise yekpare taştan oyulmuş üç tane büyük lahit vardır. Bu durumdan mezarın birkaç kez açıldığını anlıyoruz.

Anıt Mezarın kesit.

(çizim E. Landron, bk: Le Bas, 1847–70)

Anıt Mezar odası, girişten bakış.

Foreword_tr.html