Labraunda

Andron_C_eng.html
 

Andron C

Anıtlar: Andron B ve Andron C terasları ile Doğu Stoa

    Andron B’nin güneyinde yine aynı plana sahip bir başka yapı ortaya çıkartılınca kazı ekibi tarafından Andron C adı verildi. Roma dönemine, olasılıkla da MS 1. yüzyıla ait olan bu yapının Andron A ve Andron B’den en büyük farkı arka duvarında niş bulunmayışıdır. Gnays sütunlarının mermer İyonik başlıkları olabilir ve henüz bulunmayan arşitravın da üzerinde olasılıkla triglifli bir friz vardı. Buna uygun iki triglif ve üç metoplu bir blok, Andron B’nin kuzey antasının önünde, bulunduğu yerde durmaktadır. Yapının doğusundaki ve içindeki tüm mimari mermer parçalar Andron B’ye aittir. Yapının asıl işlevi bilinmiyor ama ritüel ziyafetlerle ilgili olması göz ardı edilemez.

Andron C’nin kuzeydoğudan görünüşü.

Foreword_tr.html