Labraunda

Akropolis_eng.html
 

Akropolis Kalesi

Kutsal alanın dışındaki kalıntılar

Akropolis Kalesinin planı.

(L. Karlsson)

   Yamacın daha da yukarısında, tepenin zirvesinde, kutsal alandan yaklaşık 100 metre yukarıda, 280 metre uzunluğunda ve 1.80 metre kalınlığında perde duvarlara sahip bir MÖ 4. yüzyıl kalesi yer alır. 11 tane savunma amaçlı kulenin kuzeydekilerden biri V biçimlidir. Gülle atma amaçlı bu burç 12.70 x 9.20 metre büyüklüğündedir. Kale yaklaşık 135 metre uzunluğunda ve 90 metre genişliğindedir ve giriş kapısı kutsal alana bakan güney taraftadır.

Kalenin içinde bir başka duvar ve askerler için kışla olabilecek türden bazı yapılar vardı. Burası, Andron B’nin bir anta bloğunun üzerine kazılmış, Kral V. Philippos’un MÖ 220 yılında dynast Olympikhos’a yazdığı mektupta sözü edilen Petra Kalesi olabilir.

Akropolis Kalesi için rekonstrüksiyon önerisi.

(S. Forsberg)

Foreword_tr.html